Hva er en Konklusjon?

En konklusjon benyttes ofte i vitenskapelige rapporter og objektive artikler.

En konklusjon er stort sett en oppsummering av resultatene eller diskusjonen man har dekket tidligere i rapporten eller artikkelen, og går gjennom de viktigste punktene for å understreke hva man har funnet ut. En konklusjon er en logisk slutning som en følge av resultatene i en undersøkelse eller diskusjon, og kan ikke motsi noen av resultatene med mindre du kan begrunne hvorfor det kan være avvik.

En god regel er at man aldri kommer med ny informasjon i konklusjonen som ikke har blitt diskutert tidligere i rapporten eller artikkelen.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: