Hva er propaganda

Propaganda kan beskrives som bevisst bruk av sterke virkemidler for å manipulere folks tanker og følelser. Hensikten med propaganda er å fremme spesielle handlinger eller oppfatninger.

I samfunnsforskningen brukes begrepet propaganda i politisk, kommersiell eller generell forstand. Elementer av propaganda kan finnes også i underholdning, som når det blir fremsatt ideer om hva eller hvem som skal oppfattes som latterlig i samfunnet.

Propaganda var et respektabelt ord før det ble brukt i Nazi-Tyskland.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: