Hva er adjektiv

Adjektiv er en ordklasse som enkelt forklart fungerer som beskrivende ord. På norsk opptrer adjektiv i en attributiv posisjon mellom bestemt/ubestemt artikkel og substantivet. Adjektiv gir mer informasjon om subjektet man omtaler.

Eksempel: En lys stjerne.

Den lyse stjernen.

Bøying av adjektiv

Adjektiv kan få gradbøying i de tre formene positiv, komparativ og superlativ.

Eksempel: Lys- lysere – lysest. Noen adjektiv kan ikke bøyes og får mer eller mest plassert foran seg istedet: Sliten – mer sliten – mest sliten.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: