Hva er AS?

AS står for Aksjeselskap som er en eierform med tanke på selskaper.

Et aksjeselskap er et selskap hvor ingen av deltakerne har personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Selskapet betraktes som en selvstendig juridisk enhet. Eierne i aksjeselskapet  selskapet). Kreditorene kan bare gå til selskapet med sine krav. Derfor er det en rekke regler i aksjeloven som begrenser eiernes adgang til å ta penger ut av selskapet.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: