Hva er bruttoinntekt

Bruttoinntekt viser til all inntekt man tjener uten justering for fradrag, pensjonsinnbetaling osv. Nettoinntekt på den andre siden er inntekt som er justert for fradrag. Bruttoinntekt utgjør nettoinntekt i tillegg til skatt og fradrag.

For å beregne skatt må man gå utifra bruttoinntekten og justere for alle mulige fradrag for å komme frem til nettoinntekten. Nettoinntekten er det beløpet i selvangivelsen du må skatte av.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: