Hva er egenkapital

Egenkapital er uheftet kapital eller eiendeler tilhørende enkeltpersoner eller selskap.

En person med boliglån på kr 600.000 på en bolig med verdivurdering til kr 1.400.000 har en egenkapital i boligen på kr 800.000. Hvis personen i tillegg har kr 100.000 i likvide midler, er egenkapitalen kr 900.000.

Egenkapital kan benyttes som sikkerhet for opptak av lån. Banken vil ta en heftelse (pantsettelse) i boligen for summen det lånes for. Hvis låntaget misligholder lånet vil banken kunne tvangsselge boligen for å dekke den misligholdte verdien på lånet.

I et selskap fastsettes egenkapitalen til eiendeler pluss kontantbeholdning med fratrekk for gjeld og heftelser. Et selskaps eiendeler utgjør egenkapital sammen med selskapets gjeld.

I henhold til regnskapsloven må egenkapital spesifiseres under årsregnskap og gis opplysninger om endringer i egenkapitalen.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: