Hva er en metafor

En metafor er et ord eller uttrykk som brukes i billedlig eller osverført betydning. I en metafor beskriver man noe ved å sette noe annet i stedet for det som skal beskrives.

Metaforen ligner på similen (sammenligning), men mangler sammenligningsord. For eksempel kunne man i en simile sagt «Hun var som en sommerbris», i kontrast til «Hun var en sommerbris», som er en metafor.

En metafor trenger ikke å komme til uttrykk verbalt. Det kan ligge en metafor til grunn for kunstverk og danseforestillinger, for eksempel. Man bruker ofte metaforer i dagligtalen, som hvis man kaller læreren en heks. Metaforer som har blitt brukt så ofte at man ikke legger merke til dem lenger, f. eks. ”dødtid” eller ”bordbein”, kalles døde metaforer eller klisjeer. 

 

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: