Hva er en myte

Myte er en betegnelse på en religiøs eller kulturell fortelling som ofte omhandler guder og mennesker. Ordet myte kommer fra det greske ordet mythos, som betyr ”tale”, ”fortelling”, eller ”muntlig beretning”.

Mange myter strekker seg  tilbake til førhistorisk tid. Eldre myter omhandlet ofte overnaturlige vesener eller verdens opprinnelse (kosmogoniske myter), samt guder og deres forhold til menneskene og til hverandre. Trolig skulle mytene sette ord på kulturelle og religiøse oppfatninger av verden og menneskets plass i den. Filosofen og historikeren Mircea Eliade har argumentert for at mytens hovedfunksjon var å fremme ønskede handlingsmønstre.

De fleste myter har til felles at de forteller om et aspekt ved menneskelig eksistens (virkelig eller ikke), som verdens opprinnelse, moral, forholdet mellom mennesker og guder, og verdier. De lar seg vanskelig spore tilbake til én enkelt skaper.

 

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: