Hva er et substantiv

Substantiv er en ordklasse som angir ting, dyr, et sted en idé eller personer. For eksempel en klokke, en flue, en tanke.

Substantiv er en nødvendig ordklasse i setningsoppbygging og kan fungere både som subjekt og objekt i en setning. Substantiv kan bøyes i entall og flertall i både bestemt og ubestemt form. Substantiver kjennetegnes også ved at de kan modifiseres ved hjelp av et adjektiv, for eksempel en høy mann

Substantiv deles også opp i tre forskjellige kjønn; hankjønn, hunkjønn og intetkjønn.

Hankjønn: en mann – mannen – menn- mennene

Hunkjønn: ei dame – dama – damer - damene

Intetkjønn: et eple – eplet – epler - eplene

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: