Hva er faktura

Faktura er et salgsdokument utstedt av selger til kjøper som viser til en salgstransaksjon mellom de to partene. En faktura har visse krav som må oppfylles i henhold til bokføringsforskiften.

En faktura må vise til dato for utstedelse, vise et fakturanummer, inneholde selgers navn og organisasjonsnummer, kjøpers navn og adresse eller organisasjonsnummer, en spesifikasjon av varer og tjenester som leveres, vederlag for varen eller tjenesten, betalingsforfall og betalingsmåte, leveringstidspunkt, merverdiavgift og andre avgifter.

Det finnes en rekke faktureringsprogrammer som hjelper deg med å lage korrekte fakturaer, men man kan også finne gode eksempler og maler som kan lastes ned fra Internett.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: