Hva er finansiering

Finansiering henviser til tilegning av penger til et prosjekt eller ervervelser. Begrepet finansiering er mye brukt innen bedrifter hvor man behøver midler for å starte eller drive et prosjekt. Finansiering kan også sees på som investering, hvor investoren gir penger til prosjektet i bytte mot andre verdier som aksjer eller en sannsynlig fremtidig avkastning. Et aksjesalg eller aksjeemisjon kan være en måte å finansiere start og drift av prosjekter.

Innovasjon Norge tilbyr finansiering til innovative prosjekter og større investeringer. De gir også etablerertilskudd for nystartede bedrifter med store planer, tilskudd til forskning og mye mer.

Innen privatøkonomi kan finansiering henvise til lån av penger til ervervelse av bolig, bil, båt og lignende. Man kan for eksempel finansiere kjøp av bolig ved hjelp av boliglån.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: