Hva er islam

Islam er den yngste og nest største av verdensreligionene, og ble til på 600-tallet e.Kr. I islam finnes det bare én Gud, Allah, som gjør det til en monoteistisk religion (i likhet med kristendom og jødedom). Islamsk tro bygger på Koranen som Guds ord og Muhammad som Guds største og siste profet. Islam kan deles i to hovedretninger: sunniislam og sjiaislam. Omkring 85% av det islamske fellesskapet er sunnimuslimer, mens de resterende 15% er forskjellige grupper av sjiamuslimer. Islam, som kristendommen, er en åpenbaringsreligion. En grunnstein i islam er troen på Guds budskap til mennesket om Gud og Guds vilje. Ifølge islamsk lære er det profeten Muhammad som har mottatt denne kunnskapen direkte fra Gud. Pakistan, Bangladesh, India og Indonesia har de største tallmessige gruppene av muslimer. Det eneste kontinentet hvor islam er majoritetens religion er Afrika.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: