Hva er Logistikk?

Logistikk er koordinering og styring av flyten av enheter mellom ulike steder, som opprinnelsesstedet og destinasjonen.  Enhetene som flyttes kan være varer, informasjon, energi, tjenester eller personer.

Logistikk kan innebære integrering av informasjon, transport, lager, materialhåndtering, emballasje og sikkerhet med tanke på flytting av enhetene.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: