Hva er MVA?

MVA står for Merverdiavgift også kjent som moms, og er en skatt på omsetning av varer og tjenester. Merverdiavgiften utgjør en prosentvis påslag i prisen som selger krever for varer og tjenester. Merverdiavgiften utgjør rundt 20% av statens totale skatteinntekter.

MVA sats

I Norge er den vanlige MVA satsen 25%.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: