Hva er økonomi

Økonomi i dagligtalen referer gjerne til en økonomisk tilstand, f.eks. når man sier at noen har god økonomi. Begrepet økonomi kan imidlertid også forstås som en fagdisiplin, eller som et økonomisk system.

En økonomi i betydning økonomisk system kan forklares som en enhet hvor det foregår produksjon og omsetning. Geografisk kan man skille mellom global økonomi, nasjonal økonomi og kommuneøkonomi. Man kan politisk skille mellom markedsøkonomi, deltagerøkonomi og planøkonomi.

Når man snakker om økonomi som fagdisiplin snakker man om et vitenskapelig studium av økonomiske sammenhenger, som i f.eks. samfunnsøkonomi og bedriftsøkonomi.

Ordet økonomi kommer av greske oikos, hus, og nomos, lære.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: