Hva er pinse

Pinse er den tredje store høytiden i den kristne kirke. Pinsen markerer at Den hellige ånd kom til apostlene 49 dager etter Jesu oppstandelse på påskedagen.

Pinsen var opprinnelig en jødisk høytid som ble feiret 50 dager etter pesach. Ordet pinse stammer fra det greske pentekoste, som betyr femtiende.

Pinsen regnes også som kirkens fødselsdag fordi Den hellige ånd ga disiplene styrke og ord til å fortelle om Jesus, en styrke de hadde mistet etter Jesu død. Dette kan sies å være begynnelsen på de kristne menighetene.

Rødt er symbolfargen for pinse. Det symboliserer ilden og gleden til Den hellige ånd.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: