Hva er poltergeist

Poltergeist kalles også for bankeånd. Ordet poltergeist kommer av tyske poltern, ”bråke, støye”, og Geist, ”ånd”. I følge folketroen er poltergeister overnaturlige, usynlige skapninger som banker, lager underlige lyder og flytter på ting.

Den norske parapsykologen Georg Hygen innførte begrepet poltereffekter om fenomener som synes så uforklarlige at de virker paranormale. Kjente poltereffekter er blant annet banking i veggene, samt kasting, velting og knusing av ting.

Poltergeister dukker etter sigende ofte opp i private hjem. De skiller seg fra tradisjonelle spøkelser ved at de ikke er bundet til spesielle hus eller hjem, og kan forfølge menneskene de kommuniserer med.

Poltereffekter kan gjerne forklares av naturlige årsaker, som for eksempel hallusinasjoner, insekter og fugler som treffer vinduer, seismisk aktivitet (jordskjelv), og spenning i glass og krystall som gjør at de sprekker.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: