Hva er regnskap

Et regnskap er en oppstilling av inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld. Et regnskap består av fire hoveddeler, resultat, balanse, kontantstrøm og noteopplysninger. Et regnskap er et hjelpemiddel til å vurdere den økonomiske situasjonen i en bedrift eller organisasjon.

Balansen viser den finansielle posisjonen til et firma i slutten av en regnskapsperiode med eiendeler, gjeld og egenkapital.

Resultatet viser den økonomiske utviklingen fra en periode til en annen og viser til bedriftens inntjening og lønnsomhet i regnskapsperioden

Kontantstrøm viser bevegelsen av kontanter inn og ut av en bedrift innenfor en tidsperiode. Kontantstrømanalysen er vanligvis delt opp i tre aktiviteter; drift, finansiering og investering.

Hva er årsregnskap

Årsregnskap kalles også finansregnskap. Størrelsen på bedriften samt bedriftsformer avgjør om bedriften er pliktig til å levere årsregnskap til Brønnøysundregistrene eller ikke. Alle aksjeselskap samt Ansvarlige selskap og enkeltforetak av en viss størrelse kan også være pliktig til å levere årsregnskap. For mer informasjon om regnskapsplikt, vennligst besøk regnskapsførere.org.

Hva er driftsregnskap

Driftsregnskap er et internt regnskap som er kunt ment til bruk av bedriften som et hjelpemiddel til å fatte avgjørelser og strategier internt i bedriften.

Eiere eller enhver som er ansatt i en bedrift kan føre regnskap for den bedriften. For å føre regnskap for andre bedrifter er man nødt til å være en autorisert regnskapsfører.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: