Hva er Reklame?

Reklame er en del av markedsføringsmiksen, og er et budskap som er kommunisert via medier og kommunikasjonskanaler via betaling.

Medier som benyttes kan innebære tv, radio, avis, internett, sms og mye mer. Når store firmaer kjører igang store reklamekamanjer, bruker man ofte flere medier samtidig til å fremføre budskapet.

Reklame forsøker å skape interesse for og styre folks meninger og handlinger. Reklame kan omfatte budskap om varer eller tjenester til salgs eller om å formidle ideer.

Reklame skiller seg fra det redaksjonelle stoffet ved at plasseringen i mediet er betalt for, og at redaksjonen ikke har noen påvirkning på innholdet. Reklamer er laget for å påvirke spesielle målgrupper, og plassering i medier er bestemt ut ifra hvordan man best når denne målgruppen.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: