Hva er skatteklasse

Skatteklasse er måten skatteetaten klassifiserer skatteytere på. Skatteklassene har ulike fordeler for skatteyteren, eksempelvis personfradrag, som er et fribeløp ved skatting av nettoinntekt. Alle personlige skatteytere blir tildelt en skatteklasse ved ligningen.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: