Hva er synonymer

Et synonym er et ord som betyr det samme som et annet ord. Betydningen må ligne for at ordet skal kunne kalles et synonym. Eksempelvis er sprinte og beinfly synonymer.

Synonymer kan være adjektiver, verb, adverb og substantiv.

En gratis, norsk synonymordbok finner du her.

Det motsatte av et synonym er et antonym.

 

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: