Hva er Tarifflønn?

Tarifflønn er en del av tariffavtaler, som er en kollektiv avtale mellom arbeidsgiver og medarbeidere . Kollektive tariffavtaler utarbeides ofte mellom arbeidstakerorganisasjoner på den ene siden, og arbeidsgiver eller arbeidsgiverforeninger på den andre siden.

Tarifflønnen stipulerer hvor mye arbeidstakerne skal tjene i henhold til tariffavtalen.
Tariffavtaler gjelder kun på arbeidsplasser hvor en gruppe arbeidstakere er organisert i en fagforening, og bedriften har gått med på å skrive under på en tariffavtale.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: