Hva er verdier

Verdier kan deles inn i to typer: åndelige og materielle verdier. Materielle verdier er gjenstander som hus, penger og klær, mens åndelige verdier for eksempel kan være tillit, likeverd og respekt. I etikken betegner verdier noe som har gunstige konsekvenser for individet.

Man kan også skille mellom instrumentell verdi og egenverdi. Noe som har egenverdi har en iboende verdi, mens noe som kun har instrumentell verdi typisk er et redskap eller middel for å oppnå noe med egenverdi. Levende vesener oppfattes ofte som at de har egenverdi, i motsetning til f. eks. penger som gjerne sies å ha instrumentell verdi.

Hvilke verdier som finnes i et samfunn er ofte kulturavhengig.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: