FN - hva er FN?

FN står for de Forente Nasjoner.

De forente nasjoner (FN) er en internasjonal organisasjon hvis uttalte mål er å tilrettelegge til samarbeid i internasjonal rett, internasjonal sikkerhet, økonomisk utvikling, sosial fremgang, menneskerettigheter, og oppnåelse av fred i verden. FN ble grunnlagt i 1945 etter andre verdenskrig for å erstatte Folkeforbundet. Målet var å stoppe kriger mellom landene, og for å gi en plattform for dialog. Den består av flere datter organisasjoner for å utføre oppdrag etter målsettingen.

Sikkerhetsråd i FN

Det er idag 193 medlemsland i FN, hvorav 5 er faste medlemmer i sikkerhetsrådet som har vetorett i alle vedtak. De fem faste medlemmene er USA, Frankrike, Kina, Sovjetunionen og Storbritannia. Det er også en variabelt antall medlemmer som blir valgt inn i sikkerhetsrådet fra år til år, samtidig som at det er store ønsker fra store nasjoner som Tyskland, India og Japan om å bli nye faste medlemmer.

Vetoretten i sikkerhetsrådet gjør at det er veldig vanskelig å fatte beslutninger, siden ett land kan stanse en beslutning som resten av medlemslandene er enige i. Denne omstendelige saksbehandlingen som gjør organisasjonen handlingslammet i mange saker er en av de største kritikkene mot FN som organisasjon.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: