Hva er Akronym

Akronym, ord som er laget av begynnelsesbokstavene i flere ord som følger etter hverandre, og som leses som ett ord, f.eks. NATO, UNICEF, radar, laser, i motsetning til EU, LO, KNA, som leses som enkeltbokstaver.

Akronym er ord som er konstruert av de første bokstavene i et utsagn eller flere ord som utgjør en betegnelse.

Eksempel: NATO er et akronym for North Atlantic Treaty Organisation.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: