Hva betyr LOL

LOL er et akronym for det engelske utsagnet "Laugh Out Loud", og benyttes i stor grad i skriftlige diskusjoner og samtaler i elektroniske media. Man benytter "lol" i en setning eller utsagn hvis andre samtalepartnere sier noe morsomt eller humoristisk.

Lol kan skrives i stor eller liten skrift (LOL, lol) og finnes i flere ulike varianter, der lolz betyr det samme som lol. ROFL er et akronym for "Rolling On Floor Laughing".

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: