Hva er arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø er det samme som forholdene for arbeidstakerne på en (vanligvis lønnet) arbeidsplass. Arbeidsmiljø innebærer særlig yrkeshygieniske, fysiske, velferdsmessige og vernetekniske forhold. Regler for arbeidsmiljø er regulert ved arbeidsmiljøloven.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: