Hva er en byråkrat

En byråkrat er en funksjonær i et offentlig eller privat byråkrati. I et byråkrati har saksbehandlerne et felles regelverk, og ansvar for et begrenset område av enkeltsakene som behandles.

Byråkrat brukes iblant som et nedsettende ord, spesielt i politisk debatt, på grunn av en populær oppfatning av byråkratiet som tungvint og ineffektivt.

 

 

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: