Hva er en fagforening

En fagforening er en sammenslutning av arbeidstakere i samme yrke, fag eller bransje. Hovedmålet med en fagforening er å ivareta og fremme medlemmenes interesser som lønn og arbeidsforhold overfor arbeidsgiverne.

Lederne i en fagforening velges av medlemmene. En fagforening er gjerne medlem i et større fagforbund, som ofte er en landsdekkende organisasjon bestående av lokale fagforeninger.

Streik er fagforeningenes viktigste virkemiddel for å oppnå sine mål i interessetvister. Dersom forhandlinger ikke lykkes, kan Riksmekleren stå i spissen for mekling mellom partene.

Mange av Norges fagforbund er tilknyttet Landsorganisasjonen i Oslo (LO), Norges største organisasjon for lønnstakere.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: