Hva er en norm

En norm er en forventning samfunnet har om individets oppførsel.

En norm forteller noe om samfunnets verdier, og oppstår ofte i forbindelse med livssyn, religion, skikk og bruk. Normene kan kalles regler som skal opprettholde samfunnets verdier. Normene som sier at man ikke skal stjele eller drepe, for eksempel, speiler at retten til liv og egen eiendom er viktige verdier.

Samfunnsmessige verdier kommer til uttrykk gjennom skrevne lover og sedvaner (formelle normer), eller uskrevne regler om atferd (uformelle normer). Uformelle eller skrevne normer finner typisk form i bordvaner, skikk og bruk, osv. Formelle normer kan for eksempel være når Stortinget gir lover.

I tillegg til regler for atferd kan normer være regler som tildeler eller fastsetter egenskaper, eller som tildeler myndighet eller annen makt.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: