Hva er en organisasjon

En organisasjon er samarbeidet mellom to eller flere individer for å fremme et formål. Det kan være å oppnå konkrete mål eller fremme spesielle verdier. Organisasjon brukes ofte synonymt med forening i dagligtalen.

En organisasjon har som oftest formaliserte regler, begrenset medlemskap, og er basert på arbeidsfordeling (oppgavespesialisering). Dette betyr som regel også at organisasjonen har definerte roller som utfører de spesialiserte arbeidsoppgavene.

Organisasjoner kan være formelle, uformelle eller frivillige. Den kollektive virksomheten i en formell organisasjon har vanligvis regelverk, mål og prosedyrer. Formelle organisasjoner er også offentlig eller statlig anerkjent som en enhet.

Virksomheten i frivillige organisasjoner bunner ofte i kulturelle, politiske, næringsmessige, humanitære eller religiøse verdier og interesser. Man skiller gjerne mellom ideelle organisasjoner, som ofte har humanitære interesser, og interesseorganisasjoner, som typisk har økonomiske interesser.

Uformelle organisasjoner er kollektiver som ikke er preget av dem samme formaliteten som formelle organisasjoner, men viser en systematikk og målrettethet som gir dem organisasjonslignende trekk.

 

 

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: