Hva er en påstand

En påstand er en setning som enten er sann eller usann, slik begrepet brukes i dagligtalen og i filosofien. I hverdagslig betydning betegner en påstand ofte noe som blir hevdet uten grunn.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: