Hva er en virksomhetsplan

En virksomhetsplan definerer formål, hovedmål og tiltak i en virksomhet. Den tydeliggjør virksomhetens formål internt og eksternt, og gjør det lettere å prioritere. Med andre ord er en virksomhetsplan et verktøy for organisering og handling.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: