Hva er ergonomi

Ergonomi er den vitenskapelige disiplinen som omfatter forståelsen av samspillet mellom mennesker og andre elementer i et system, og yrket som gjelder teoretiske prinsipper, data og metoder for å utvikle  optimaliserte tiltak for menneskelig velvære og systemytelse. I henhold til Nordiska ergonomiselskapet er ergonomi ”samspillet mellom mennesket og det fysiske og psykiske miljø som omgir oss – teknisk og organisatorisk”.

Det er et begrep som innebærer en forståelse og kunnskap om et flerfaglig fagområde. Målet er å gjøre arbeidsplassen mest mulig effektiv samtidig som man minimerer yrkesskader og ubehag.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: