Hva er et prosjekt

Et prosjekt er en slags midlertidig organisasjon, der hensikten er å nå et konkret mål innenfor en gitt tidsramme. Et prosjekt innebærer gjennomføring av aktiviteter som vanligvis ikke blir gjennomført i basisorganisasjonen.

Et prosjekt har typisk en prosjekteier, altså den som på vegne av basisorganisasjonen er ansvarlig for prosjektet. Prosjekteieren vedtar prosjektets omfang og ressurser.

Man kan få innvilget støtte til prosjekter, forutsatt at prosjektet omfatter arbeidsoppgaver som ikke er løpende, fast eller årlig.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: