Hva er Forvaring?

Forvaring er en type fengselsstraff hvor den som blir dømt til forvaring ikke har noen mulighet til å slippe ut av fengsel før tiden, og man kan risikere å bli sittende lenger hvis man blir ansett som en fare for samfunnet. Dette er i motsetning til vanlig fengselsstraff hvor man slipper ut etter å ha sont 2/3 av straffen.

Forvaring er er en strafferettslig særreaksjon som i 2002 erstattet sikringsordningen. Forvaring kan kun idømmes tilregnelige lovbrytere som har begått  eller forsøkt å begå en forbrytelse som har krenket andres liv helse eller frihet, som vold, seksualforbrytelser, trusler og ran. For å bli dømt til forvaring må det også være en overhengende fare for at lovbryteren skal foreta en ny forbrytelse som beskrevet ovenfor.

Forbrytere som regnes som utilregnelige kan ikke dømmes til forvaring, men kan dømmes til tvungent psykisk helsevern.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: