Hva er innovasjon

Innovasjon betyr å fornye eller skape noe nytt. Innovasjon har også blitt et akademisk felt hvor man lærer å finne bedre løsninger gjennom en innovasjonsprosess.

Innovasjon er en viktig del av samfunnsutviklingen fordi man finner bedre måter å bruke ressurser på, som igjen bidrar til økt verdiskaping. Man skiller gjerne mellom gradvise og radikale innovasjoner. Radikale innovasjoner er helt nye skapelser, mens gradvise innovasjoner bygger på noe som allerede eksisterer.

En innovasjonsprosess vil ofte innebære de fire fasene ideavklaring, ideutvikling, markedsintroduksjon og vekst. Fasene foregår i samspill med omgivelser og ressurser som ideen er aktuell for, som f.eks. investorer, leverandører, kunder, eller forskningsinstitusjoner.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: