Hva er internkontroll

Internkontroll er systematiske tiltak for at virksomheter skal oppfylle internkontrollforskriftens krav til helse, miljø og sikkerhet. Internkontroll er dermed en planlagt og organisert kvalitetssikring av nevnte forhold.

Virksomhetens ansvarlige har ifølge internkontrollforskriften hovedansvaret for planlegging og organisering av internkontroll. Dette innebærer kartlegging, risikovurdering av virksomhetens utfordringer i arbeidsmiljøet, og en skriftlig, konkret handlingsplan for utbedring av disse utfordringene.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: