Hva er korrupsjon

Korrupsjon betyr å tilby, gi eller motta bestikkelser mot tjenester som er ulovlige eller uregelmessige. Korrupsjon forutsetter at en av partene har makt som på en eller annen måte kan misbrukes.

Korrupsjon kan forekomme offentlig og privat, og kan for eksempel innebære: • Underslag • Bestikkelser • Tyveri • Favorisering

Ordet korrupsjon er avledet av korrumpere, av latin corrumpere. Ordets originale betydning var en person som mangler integritet og moral.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: