Hva er krenkelser

Krenkelser er det vi kaller overtramp mot noens rettighetssone.

Begrepet krenkelser kan brukes innen juss, psykologi, statsvitenskap og i dagligtale. Bryter en stat rettighetene til en annen stat for eksempel ved invasjon, betraktes dette som en krenkelse. I dagligtalen kaller man gjerne tvangshandlinger som vold og voldtekt for krenkelser.

Ved offentlig og grov negativ karakterisering av en person kan det være snakk om en ærekrenkelse.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: