Hva er legemsfornærmelse

Legemsfornærmelse er en forbrytelse som går ut på å fornærme en person på legemet ved utøvelse av vold eller andre handlinger.

Andre legemsfornærmelser kan være spytting, kloring, lugging, biting, og lignende. Legemsfornærmelse kan også betegne fornærmelser på legemet som ikke kan karakteriseres som vold, eksempelvis ufyselig stank, blendende lys, øredøvende lyd, osv.

I Norge er den alminnelige strafferammen for legemsfornærmelse bøter eller fengsel inntil 1 år. Strafferammen for legemsfornærmelser som har medført skade er 4 år, og 6 år dersom legemsfornærmelsen har medført betydelig skade eller død.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: