Hva er målrettet miljøarbeid

Målrettet miljøarbeid betegner en spesifikk arbeidsprosess rettet mot å bedre en persons sosiale, kognitive og praktiske ferdigheter. Målrettet miljøarbeid tar sikte på en varig endring i personen som mottar tjenester, blant annet ved å bedre personens mestrings- og selvfølelse.

Målrettet miljøarbeid innebærer ofte kartlegging av personen som skal motta tjenesten samt av tilgjengelige ressurser, som brukes til å formulere målsettinger.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: