Hva er media

Media refererer ofte til massemedier som aviser, TV og internett. Media i betydning massemedier er kommunikasjonskanaler som kan formidle et budskap til mange mennesker på kort tid.

Media kan også betegne kommunikasjonskanaler som ikke når ut til like mange på én gang, som CDer, bøker, og mediespillere. Media kan med andre ord være en samlebetegnelse for alle meddelelsesmidler som kan kommunisere til en eller flere mottakere.

Ordet media er opprinnelig et latinsk ord som betydde ”som befinner seg i midten. Media er den bestemte flertallsformen av medium.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: