Hva er median?

Median er et statistisk begrep, som er beskrevet som den numeriske verdien som skiller den øvre halvdelen av et utvalg fra den nederste halvdelen. Hvis man har et utvalg der antall observasjoner er et oddetall, er median den midterste verdien av utvalget når det er sortert etter stigende eller synkende verdier. Hvis antall observasjoner er et partall, er median gjennomsnittsverdien av de to midterste verdiene.

I den følgende tallrekken er det 12 siffer. Median er da de to midterste observasjonene delt på 2. I dette tilfellet er median 5.5 (5+6)/2

1 2 2 4 4 5 6 6 6 7 8 9

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: