Hva er mobbing

Mobbing er bruk av psykisk eller fysisk vold mot en enkelt person over lengre tid. Typisk for mobbing er også at den som blir mobbet ikke er i stand til forsvare seg, og at de som mobber er en gjeng.

Mobbing kan også innebære erting, utstøting, isolering, baksnakking, tyning og plaging. En slik enkeltstående hendelse defineres ikke som mobbing.

Arbeidsmiljøloven har en paragraf (§ 12) som forbyr mobbing og trakassering på arbeidsplassen. Det legges også til grunn at tiltak mot mobbing er inkludert i arbeidsgivers ansvar for å kartlegge og forsøke å utbedre problemer i arbeidsmiljøet.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: