Hva er motivasjon

Motivasjon er en indre drivkraft som initierer, veileder og vedlikeholder målrettet atferd. Motivasjon er det som får oss til å handle, enten det er å få et glass vann for å redusere tørst eller lese en bok for å få kunnskap. Motivasjon går ofte hånd i hånd med målsetting, der motivasjonen er drivkraften bak å oppnå den spesifikke målsettingen.

Psykologer har foreslått en rekke motivasjonsteorier gjennom tidene, men de fleste kan enes om at motivasjon kan deles inn i to grupper, indre og ytre motivasjon.

Indre motivasjon

Indre motivasjon henviser til hvordan oppnåelse av et mål for personen til å føle. Sterke positive følelser som stolthet, glede i arbeidet og selvutvikling er ofte en av de mer effektive motivasjonene i arbeid for å oppnå målsettinger.

Ytre motivasjon

Ytre motivasjon er tanken om at mennesker motiveres av en ytre belønning vil arbeide hardere for å oppnå målsettingen som oftest er satt av en annen person. Ytre motivasjon er et hyppig brukt virkemiddel i ledelsesteorier, og spesielt salgsledelse. Ytre motivasjon kan være en viss bonus for et viss antall salg eller annen premiering som har som hensikt å være motiverende.

Ifølge teoriene er indre motivasjon en større kraft enn ytre motivasjon, men siden motivasjonen må komme innenfra er det vanskelig for ledere å påvirke denne type motivasjon hos medarbeidere. Det er lettere for ledere å motivere med en ytre belønning som bonus for å oppnå målsettingene.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: