Hva er opphavsrett

Opphavsrett er retten en forfatter eller kunstner har til sine åndsverk. Med åndsverk menes kunstneriske, litterære eller vitenskapelige verker som et resultat av opphavsmannens innsats, og opphavsrett sikter til retten til å fremstille eksemplarer av verket og gjøre det tilgjengelig for allmennheten.

Opphavsrett trer i kraft så fort et verk har blitt skapt, og krever ingen registrering. Også når verket har blitt endret, oversatt eller bearbeidet er det beskyttet av opphavsretten. Ideer, metoder og teknikker som ligger bak verket er ikke gjenstand for opphavsrett.

I Norge reguleres opphavsrett av åndsverkloven. Vernetiden for åndsverk i Norge er 70 år etter utløpet av opphavsmannens dødsår. Vernetid, omfang og andre regler varierer fra land til land, men vil likevel ha mye felles takket være oppslutningen til Bernkonvensjonen i 1886.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: