Hva er pedagogikk

Pedagogikk er et fagområde som omhandler kunnskap om læring, mestring og utvikling. I dagligtale brukes ofte begrepet pedagogikk kun i forbindelse med læring av spesifikke læringsmål til en spesifikk målgruppe, men som vitenskapelig fagområde omfatter pedagogikk også identitet og mestring.

Pedagogikk innebærer både praksis og teori. Teoretisk omhandler pedagogikk oppdragelse og undervisning og sammenhengen mellom dette og samfunn, individ og kultur. Tilrettelegging for personlig utvikling, så vel som oppdragelses- og undervisningstiltak, står i sentrum for den praktiske delen av pedagogikk.

Det finnes to retninger innen utdanning i pedagogikk: profesjonsstudier og akademiske studier. Profesjonsstudiene er lærerutdanning, førskolelærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning. Den akademiske retningen fører til bachelor- eller mastergrad.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: