' />

Hva er personnummer

Personnummer er et personlig identifikasjonsnummer som er unikt for hvert enkeltmenneske. Det benyttes for å dekke det offentliges behov for å skille individer fra hverandre. I Norge blir man tildelt et fødselsnummer når man blir født. Fødselsnummeret er et 11 siffer langt tall som består av fødselsdato (6 siffer) og et personnummer (5 siffer).

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: