Hva er rehabilitering

Rehabilitering har flere betydninger. Det kan være snakk om rehabilitering innen bygningsvern, helsevitenskap, eller politisk rehabilitering.

Innen helsevitenskap betyr rehabilitering en prosess som skal bygge mestrings- og funksjonsevne for en pasient med sykdom, funksjonsnedsettelse eller skade. Rehabilitering er i den forstand et tidsavgrenset, planlagt tiltak hvor det overordnede målet er pasientens økte selvstendighet, og samfunnsmessige og sosiale deltakelse.

Innen bygningsvern betyr rehabilitering ofte å utbedre en bygning til opprinnelig stand. Hensikten med rehabiliteringen er da å ivareta byggets antikvariske verdi.

Politisk rehabilitering betyr at en person eller gruppe får tilbakeført statsborgerlige rettigheter som har blitt fratatt dem på politisk grunnlag. For eksempel fikk NS-dømte tilbake sin stemmerett ved politisk rehabilitering.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: